La nostra empresa

PROQUIP, S.A.,fundada el 1979

PROQUIP, SA va ser fundada el 1979, basant la nostra activitat des de l’inici en la distribució i fabricació de productes químics per a la indústria en general i desenvolupant una divisió específica per al sector del curtit.

La nostra missió

Missió

Ser un equip de persones que treballem per fer arribar a tota la indústria la química adaptada a les necessitats de cada procés individual.

Visió

Ser empresa de referència en la distribució química a nivell internacional, gràcies al profund coneixement dels nostres clients i l’assessorament tècnic, servint productes de qualitat al millor preu possible i com a especialistes en les aplicacions de camp, amb formulacions personalitzades quan sigui necessari.

Valors

 • El principal actiu són els seus treballadors, prioritzem els valors de responsabilitat, dedicació, compromís i professionalitat.
 • Relacions a llarg termini i benefici compartit amb tota la cadena de valor.
 • Qualsevol decisió ha de ser presa amb criteris de sostenibilitat, seguretat i qualitat.
 • Tots els clients són importants.
 • Recerca i innovació adaptades a les necessitats de mercat.
 • Dinamisme, creativitat i emprenedoria per implementar els canvis necessaris per adaptar-se a les necessitats dels clients.
 • Amabilitat, respecte i honestedat en les relacions entre companys, clients i proveïdors: alinear els fets amb les paraules i tenir en compte totes les opinions.

Estratègia


L'estrategia de PROQUIP es basa en dues línies:

1. La qualitat

De tots els productes dels nostres catàlegs

2. Servei al client

Coneixem de primera mà les seves necessitats gràcies a l'estreta relació que hi manté l'equip tècnic i comercial. Destaquem l'assessorament tècnic amb laboratoris especialitzats que ens permeten oferir el producte adaptat als requeriments acordats amb formulació a mida si és el cas i la rapidesa en els lliuraments.

Treballem seguint els criteris de qualitat regulats per la ISO 9001 i donant servei a tots els sectors industrials a nivell internacional. Amb l'experiència que garanteix els més de 40 anys de PROQUIP podem oferir dos catàlegs d'especialitats: per al tractament d'aigües i per als curtits.

qualitat Proquip S.A.

Política de qualitat

PROQUIP, SA es dedica a la distribució i fabricació de productes químics per a la indústria en general i d’especialitats enfocades a el sector del curtit i al del tractament d’aigües residuals, incloent la investigació i l’assessorament tècnic a clients.

La filosofia de PROQUIP, SA s’orienta a destinar els esforços i recursos necessaris per garantir la qualitat dels seus productes i satisfer les necessitats dels seus clients, basant-nos en dos pilars fonamentals: l‘excel·lència en la gestió de comandes i l’assessorament tècnic per part de personal altament qualificat.

La Direcció de PROQUIP, SA garanteix la prestació dels seus serveis basats en l’excel·lència abans referenciada, i per això estableix en la present Política de Qualitat dels següents compromisos:

 • Complir amb tots els requisits, ja siguin legals, reglamentaris, contractuals o d’un altre tipus, que afecten l’activitat dels nostres productes o serveis.
 • Dur a terme la nostra activitat millorant contínuament la gestió mitjançant el control efectiu i eficient dels processos, juntament amb l’establiment i revisió periòdica dels objectius.
 • Promoure la comprensió i difusió de la nostra Política de Qualitat, dins i fora de l’organització, mitjançant la formació del personal i la comunicació als clients i proveïdors.
 • Promoure un enriquidor ambient de treball amb activitats que fomentin les relacions entre les persones, el treball en equip i els hàbits saludables.

Tots els compromisos subscrits per PROQUIP, SA tenen com a objectiu assolir la plena satisfacció de les seves parts interessades a través del correcte exercici dels requisits definits per la normativa internacional UNE – EN ISO 9001, basada en un Sistema de Gestió de la Qualitat que potenciï la millora contínua, amb la finalitat d’impulsar el creixement responsable i la consolidació de l’empresa en el mercat.

La Direcció,
Vilanova de Camí, 21 de gener de 2023

Política de qualitat

Tancar el cercle,polítiques mediambientals

Promovem un bon ús dels productes químics mitjançant ajuda tècnica a tots els clients que ho requereixen i sempre que se’ns presenti l’ocasió.

A PROQUIP LES BONES INTENCIONS AMB EL MEDI AMBIENT ES TRADUEIXEN EN ACCIONS CONCRETES QUE ENS PORTEN A ESTAR MOLT A PROP DE ACONSEGUIR L’OBJECTIU DE RESIDU ZERO:

Tanquem el cercle dels envasos recollint i reutilitzant després d’aplicar un estricte protocol de revisió i neteja. Reutilitzem l’aigua per als processos interns recollint-la i depurant-la a les nostres instal·lacions. Generem la nostra pròpia energia solar i reduïm al mínim imprescindible el consum de paper.

Fundada el 1979

Més de 40 anys d'experiència

PROQUIP, SA va ser fundada el 1979 per fabricar i distribuir productes químics. En un inici estava fortament orientada a la indústria del curtit donant també servei a altres sectors.
A l’actualitat subministrem a tot tipus d’empreses que tinguin un procés industrial on intervinguin els productes químics en qualsevol país de l’món, gràcies, entre d’altres, a una localització estratègica que ens permet servir amb la nostra flota pròpia de camions o lliurar expedicions marítimes i aèries amb rapidesa.

Certificacions i registres

UNE-EN ISO 9001

Normativa internacional UNE – EN ISO 9001, basada en un Sistema de Gestió de la Qualitat que potencia la millora contínua, amb la finalitat d’impulsar el creixement responsable i la consolidació de l’empresa en el mercat.

Descarregar certificat

Registres


SDDR

Sistema de recollida d'envasos SDDR.

ROESP

Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.

RSIPAC

Registre Sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya

SANDACH

Registre del sector de l'alimentació animal

Adhesió a associacions

Asociación Española del Comercio Químico

Federación Empresarial de la Industria Química Española

Federación de profesionales del sector químico

Asociación Española del Comercio Químico

Associació Catalana de Fabricants i comerciants de lleixiu, productes de neteja i afins

Federación Nacional de asociaciones de fabricantes y distribuidores de productos desinfectantes de limpieza y afines

Federación Empresarial de la Industria Química Española

Federación de profesionales del sector químico