Des de PROQUIP oferim alternatives per al tractament d’aigües residuals que són segures per a les persones, protegint-ne les instal·lacions i el medi ambient. El nostre objectiu és aconseguir una intersecció eficient d‟aspectes ambientals i econòmics, permetent millorar la qualitat de vida de les persones i reduir l‟impacte mediambiental.

El producte PROFLOC CO 220 JR neix amb l’objectiu de complir les necessitats cada cop més en auge dels productes renovables, naturals, i no perjudicials per al medi ambient.
A aquest efecte, Proquip, S.A. s’imposa al capdavant del sector del tractament d’aigües amb un producte vegetal modificat; obtenint una estructura ramificada amb centres actius a través dels quals interaccionen els contaminants de laigua.
Especificacions i avantatges

Aspecte: Liquid marró fosc.
Càrrega: Catiònic.
Olor: Lleuger Olor.
Sòlids totals: 25%.
Densitat: 1.1 g/ml.
pH: 2.0/3.0.
Polímer vegetal catiònic orgànic.
Baix pes molecular.
Fàcil dissolució o aplicació directa.
Biodegradable.
No altereu el pH ni la conductivitat de l’efluent.
Actua en un ampli rang de pH.
Propietats quelants amb metalls (especialment de valència +2)
Camps d’aplicació
Els assaigs realitzats amb el producte mostren la seva efectivitat en un gran nombre dindústries, de les quals podríem destacar les següents:
CORTITS
ALIMENTARI
OLIS I GREIXOS
TÈXTIL
TINTES I PINTURES
PAPER.
ETC.
Cas històric
Sector Curtits:
Característiques de laigua: pH 7,21; Conductivitat 6.500 µS/cm; Turbidesa: 612 NTU
Tractament anterior: 500 ppm PAC 18 + Ajust de pH a 7 + 30 ppm PROLAMIDA 3040L
Problema: Eliminar el coagulant inorgànic que actualment utilitzen.

Tractament actual:
30 ppm PROFLOC CO 220 JR + 30 ppm PROLAMIDA 3040 L

Avantatges:
S’aconsegueix eliminar l’ajust de pH al tractament.
La conductivitat i el pH del medi no es veuen alterades.
Reducció a la dosi del coagulant del 94%
Reducció de fangs generats.
ESTALVI cost coagulant 85%.